Ida Bagus Oka Wirjana

Yup...Ida Bagus Oka Wirjana (81 tahun) dengan tari Kebyar Duduk pada Pesta Kesenian Bali ke-32.

Gusti Ayu Raka Rasmi

Yup... Gusti Ayu Raka Rasmi (71) dengan tarian Oleg Tamulilingan pada Pesta Kesenian Bali ke-32.

A.A. Ayu Kusuma Arini

Yup.. A.A. Ayu Kusuma Arini (63) dan A.A. Ayu Bulan Trisna Djelantik (63) (pakai tapel rangda) dengan tari legong klasik Semarandana pada Pesta Kesenian Bali ke-32.

Ni Luh Menek

Yup... Ni Luh Menek (71 tahun) dengan tari Palawakya pada Pesta Kesenian Bali ke-32.

Jero Gadung Arwati

Yup... Jero Gadung Arwati (73 tahun) dengan tari Wiranata pada Pesta Kesenian Bali ke-32.

Jero Puspawati

Yup... Jero Puspawati (77 tahun) dengan tari Candra Metu pada Pesta Kesenian Bali ke-32.